Individuele begeleiding (ambulant)

Ambulante begeleiding betekent dat een begeleider thuis bij je langs komt en je helpt met dingen die je lastig vindt. Maar de begeleider kan bijvoorbeeld ook met je mee naar belangrijke afspraken. Samen met de begeleider wordt een zorgplan gemaakt. In dit plan staan de doelen beschreven waar aan gewerkt gaat worden ter bevordering van de zelfstandigheid.

Waar werken we naartoe?

De begeleiding is bedoeld voor mensen die in een kwetsbare positie verkeren en ondersteuning nodig hebben. Dit zijn jongvolwassenen die zelfstandig kunnen wonen, maar nog doelen hebben waar zij aan willen werken. Aan de hand van gesprekken wordt er een ondersteuningsplan opgesteld met doelen die de zorgbehoevende wil behalen om weer zelfstandig te kunnen leven.

Structureren van de huishouding, administratie en financiën
Praktisch bezig zijn; normaal dag- en leefritme opdoen
Het vergroten of het versterken van je netwerk
Het vinden van een zinvolle dagbesteding
Jouw sterke punten te leren herkennen en gebruiken in het dagelijks leven

Onze doelgroep

Met welke problematiek kunnen wij je helpen?

Stichting Aleza is gespecialiseerd in het begeleiden van een licht verstandelijke beperking. Een licht verstandelijke beperking/zwakbegaafdheid uit zich in een IQ score lager 85. Aleza helpt je met het aanbrengen van structuur in je leven.
Heb je last van een angststoornis? Wij bieden bij begeleiding bij verschillende soorten angststoornissen.
Begeleiders van Stichting Aleza zijn getraind om te gaan met verschillende aandoeningen. Ook bij niet aangeboren hersenletsel bieden wij begeleding.
Heb je last van somberheid? Stichting Aleza kan je helpen met het verlichten van de last.
Wij bieden hulp aan mensen met ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD of autisme.