Artikelen

Licht verstandelijk beperkt, LVB, LVG, zwakbegaafd wat houden de termen in en wat betekent het voor jou?

Een verstandelijke beperking wordt vaak op de basisschool al opgemerkt. Schoolse vaardigheden zoals rekenen, taal, verbanden leggen, abstract denken is heel vaak moeilijk. Maar een verstandelijke beperking wordt niet altijd (juist) opgemerkt. Doordat het moeilijk kan zijn te concentreren en […]

Een Wlz-indicatie aanvragen

Zou jij graag ondersteuning willen ontvangen bij het wonen en heb jij een verstandelijke beperking? Dat kan! Aleza kan ambulante woonbegeleiding bieden als je een indicatie hebt voor de Wet langdurige zorg. Heb je nog geen indicatie dan zullen wij […]

Privacy: Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Aleza gaat zorgvuldig om met uw privacy en de persoonsgegevens van alle mensen waarvan wij gegevens vastleggen, zoals cliënten, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van de website. Van onze cliënten leggen wij uitsluitend gegevens vast die nodig zijn voor een goede […]