Aleza gaat zorgvuldig om met uw privacy en de persoonsgegevens van alle mensen waarvan wij gegevens vastleggen, zoals cliënten, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van de website. Van onze cliënten leggen wij uitsluitend gegevens vast die nodig zijn voor een goede zorgverlening en voor een juiste administratieve verwerking voor de financiering van de zorg. Die zorgvuldigheid geldt ook voor gegevens die we registreren in diverse computersystemen, zoals het elektronisch cliëntdossier. Uw dossier wordt zorgvuldig beveiligd, zodat onbevoegden er geen inzage in kunnen hebben. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij uw zorgverlening of de administratieve afhandeling verrichten, zijn bevoegd om uw gegevens in te zien. Wij verwerken uw gegevens alleen in relatie tot het doel waarvoor we de gegevens hebben gevraagd/ontvangen. Bij het registreren van gegevens volgt Aleza zowel de Europese als landelijke wetten, zoals de AVG. Onze beleidsmedewerkers hebben ons beleid opgesteld volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit en het zelfstandig bestuursorgaan dat in Nederland bij wet als toezichthouder is aangesteld voor het toezicht op het verwerken van persoonsgegevens.

Beroepsgeheim

Alle medewerkers van Aleza hebben een beroepsgeheim. Zij verstrekken dus geen informatie over uw gegevens zonder toestemming van de cliënt.

Recht op inzage

Krijgt u begeleiding van Aleza, dan worden uw wensen, afspraken en de dagelijkse rapportage in ons elektronisch cliënt dossier vastgelegd. U kunt ten alle tijden uw gegevens inzien samen met een medewerker die uw gegevens beheert. Vindt u de geregistreerde gegevens niet juist, dan heeft u het recht te vragen om verbetering, verwijdering of aanvulling.